top of page

Ochrana datZa zpracování údajů odpovídá:

Marcus Funke

Prsten Juliana Marchlewského 53

16303 Schwedt/Oder

Německo

schwedt@f-performance.euJsme rádi, že máte zájem o náš e-shop. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o nakládání s vašimi údaji.

1. PŘÍSTUP K DATŮM A HOSTINGUNaše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a zdokumentuje hovor. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Veškeré přístupové údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené výše.

 HOSTINGSlužby hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na této webové stránce zpracovávána na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a používají servery v Izraeli. Pro Izrael stanovila Evropská komise přiměřenou úroveň ochrany údajů. Kromě toho naši poskytovatelé služeb používají servery v USA, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu a také v dalších zemích mimo EU a EHP, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO SPRÁVU SMLOUVY A KONTAKTOVÁNÍ2.1 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO SPRÁVU SMLOUVYZa účelem zpracování smlouvy (včetně dotazů a zpracování jakýchkoli existujících nároků na záruku a neplnění, jakož i jakýchkoli zákonných povinností týkajících se aktualizace) v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám poskytnete nám to v rámci vaší Odešlete objednávku dobrovolně. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy a bez jejich poskytnutí nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po uzavření smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a vymazány po uplynutí daňové a obchodní doby uchovávání v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás budeme informovat v tomto prohlášení.

2.2 ZÁKAZNICKÝ ÚČETPokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR tím, že se rozhodnete otevřít si zákaznický účet, použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu a uchováváme vaše údaje pro další budoucí objednávky. webová stránka. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo pomocí funkce v zákaznickém účtu, která je k tomu určena. Po smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit, o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

2.3 KONTAKTUJTE NÁSV rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme osobní údaje za účelem zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vaší žádosti budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit, o kterém vás informujeme v tomto prohlášení. LIVE CHAT TOOL ASCEND BY WIXPokud nás kontaktujete pomocí nástroje živého chatu, budou údaje, které tam dobrovolně zadáte (jméno, e-mailová adresa, zpráva), zpracovány v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit námi zpracovávané v rámci zpracování smlouvy. Používání tohoto nástroje navíc slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na efektivní a zlepšené komunikaci se zákazníky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. Poté budou data vymazána. Nástroj pro živý chat poskytuje společnost Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael ("Wix"), jednající naším jménem. Wix používá servery v Izraeli. Pro Izrael stanovila Evropská komise přiměřenou úroveň ochrany údajů. Kromě toho Wix používá servery ve Spojených státech, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu a také v dalších zemích mimo EU a EHP, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce se společností Wix je založena na standardních doložkách o ochraně dat Evropské komise.

3. ZPRACOVÁNÍ DAT PRO PŘEPRAVNÍ ÚČELYZa účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.

 PŘEDÁNÍ DAT POSKYTOVATELŮM PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM OZNÁMENÍ O DOPRAVĚPokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během objednávky nebo po ní, předáme vaši e-mailovou adresu vybranému poskytovateli přepravních služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 lit vás může kontaktovat za účelem oznámení o doručení nebo koordinace.

Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání smažeme údaje, které jste za tímto účelem poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím svých údajů nebo si nevyhradíme právo používat údaje, které jdou nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o kterých budeme informovat vás v tomto prohlášení.Společnost DHL Parcel Ltd

Strassenweg 10

53113 Bonn

NěmeckoHermes Germany GmbH

Essener Strasse 89

D-22419 Hamburk

NěmeckoUnited Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG

Goerlitzer Strasse 1

41460 Neuss

NěmeckoDPD Germany GmbH

Wailandtstrasse 1

63741 Aschaffenburg

NěmeckoGeneral Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG

GLS Německo-Strasse 1–7

DE-36286 Neuenstein

Německo

4. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PLATBYPři zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatelé technických služeb, úvěrové instituce, poskytovatelé platebních služeb.

4.1 ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ZPRACOVÁNÍ TRANSAKCEV závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávky, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud toto je nutné zpracovat platbu. To slouží k plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby sami, například na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace v procesu objednávání. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, využijte možnosti kontaktu popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů.

4.2 ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ÚČELY PREVENCE PODVODŮ A OPTIMALIZACE NAŠICH PLATEBNÍCH PROCESŮV případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají spolu s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. . V souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na naší ochraně před podvody a na efektivní správě plateb, které jsou v kontextu vyvážení zájmů prvořadé.

5. INZERCE E-MAILEM5.1 E-MAILOVÝ NEWSLETTER S REGISTRACÍPokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, používáme údaje k tomu požadované nebo vámi poskytnuté samostatně k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. Odhlásit se z odběru newsletteru je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v newsletteru. Poté, co se odhlásíte, vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně neudělili souhlas s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

5.2 DORUČOVÁNÍ NEWSLETTERUNaši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v Izraeli. Pro Izrael stanovila Evropská komise přiměřenou úroveň ochrany údajů. Kromě toho naši poskytovatelé služeb používají servery v USA, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu a také v dalších zemích mimo EU a EHP, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

6. COOKIES A JINÉ TECHNOLOGIE6.1 OBECNÉ INFORMACE
Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie).

Používáme technologie, které jsou nezbytně nutné pro používání určitých funkcí našeho webu (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). V rámci zvažování zájmů to slouží převažujícím oprávněným zájmům na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.Kromě toho používáme technologie k plnění právních povinností, kterým podléháme (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), a také k analýze webu a online marketingu. Další informace k tomu, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů.Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč naleznete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cs] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/ #cookies]Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v prohlášení o ochraně údajů. Případně můžete také přejít na následující odkaz: www.f-performance.eu. Pokud nebudou cookies akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena.

6.2 POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE WIX CONSENT MANAGER KE SPRÁVĚ SOUHLASUNa našem webu používáme nástroj Wix Consent Manager Tool k tomu, abychom vás informovali o souborech cookie a dalších technologiích, které používáme na našich webových stránkách, a abychom v případě potřeby shromažďovali, spravovali a kontrolovali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů těmito technologiemi za účelem dokumentování . Podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c GDPR je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti podle čl. 7 odst. 1 GDPR, abychom mohli prokázat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, kterým podléháme. Wix Consent Manager Tool je nabídka od Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael ("Wix"). Po odeslání vašeho prohlášení o cookies na naší webové stránce webový server Wix uloží vaši IP adresu, datum a čas vašeho prohlášení, informace o prohlížeči a informace o vašem souhlasu a jeho ověřitelnosti (ID uživatele). Kromě toho se používá soubor cookie, který obsahuje informace o vašem souhlasu. Vaše údaje budou vymazány poté, co přestane platit výše uvedený účel, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním svých údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a o čemž vás informujeme v tomto prohlášení. Wix používá servery v Izraeli. Pro Izrael stanovila Evropská komise přiměřenou úroveň ochrany údajů. Kromě toho Wix používá servery ve Spojených státech, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu a také v dalších zemích mimo EU a EHP, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce se společností Wix je založena na standardních doložkách o ochraně dat Evropské komise.

7. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A JINÝCH TECHNOLOGIÍ PRO WEBOVÉ ANALÝZY A REKLAMNÍ ÚČELYPokud jste k tomu udělili svůj souhlas v souladu s článkem 6, odstavec 1, bod 1 písmeno a GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Po ukončení používání příslušné technologie z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Více informací o vašich možnostech odvolání naleznete v sekci „Cookies a další technologie“. Podívejte se na jednotlivé technologie, kde najdete další informace, včetně toho, jak spolupracujeme s jednotlivými dodavateli. Máte-li jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

 POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB GOOGLE PRO WEBOVOU ANALÝZU A REKLAMNÍ ÚČELYPoužíváme následující technologie od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů.  Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Google, bude před uložením na servery Google anonymizována aktivací anonymizace IP zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google a tam zkrácena. Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, probíhá zpracování dat na základě smlouvy uzavřené mezi společně odpovědnými osobami pro příslušnou technologii v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de]. GOOGLE ANALYTICSPro účely analýzy webových stránek se údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) automaticky shromažďují a ukládají pomocí služby Google Analytics, ze které se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Soubory cookie lze používat. Vaše IP adresa v zásadě nebude sloučena s jinými údaji Google. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky společností Google. GOOGLE ADSPro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran je při návštěvě našich webových stránek nastaven tzv. Google remarketing cookie, který je automaticky generován shromažďováním a zpracováním údajů (IP adresa, čas návštěvy, zařízení a informace o prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) a prostřednictvím pseudonymního cookie ID a na základě vámi navštívených stránek umožňuje zájmově orientovanou reklamu. Jakékoli další zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení „Personalizovaná reklama“. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke Google, Google používá vaše data spolu s daty Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. GOOGLE MAPSPro vizuální znázornění geografických informací shromažďuje Google Maps údaje o vašem používání funkcí Map, zejména IP adresu a údaje o poloze, přenáší je společnosti Google a následně je zpracovává. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv. VIDEO PLUGIN YOUTUBEZa účelem integrace obsahu třetích stran jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována prostřednictvím pluginu videa YouTube v režimu rozšířené ochrany dat, který používáme, přenášena do společnosti Google a následně zpracovávána společností Google, pouze pokud hrajete video.

8. INTEGRACE DŮVĚRYHODNÝCH OBCHODŮ TRUSTBADGE/ DALŠÍCH WIDGETŮWidgety Trusted Shops (např. Trusted Shops Trustbadge) jsou integrovány na této webové stránce, aby zobrazovaly služby Trusted Shops (např. pečeť schválení, shromážděné recenze) a nabízely produkty Trusted Shops kupujícím po objednávce.To slouží k ochraně našich prvořadých oprávněných zájmů na optimálním marketingu tím, že umožňuje bezpečné nakupování v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované jsou nabídkou od Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne (Trusted Shops), se kterou jsme společně odpovědní podle čl. 26 GDPR. V rámci tohoto oznámení o ochraně údajů vás níže informujeme o podstatném obsahu smlouvy v souladu s čl. 26 odst. 2 GDPR.Trustbadge je poskytován americkým poskytovatelem CDN (Content Delivery Network) jako součást sdílené odpovědnosti. Přiměřená úroveň ochrany údajů je zajištěna standardními doložkami o ochraně údajů a dalšími smluvními opatřeními. Další informace o ochraně dat u Trusted Shops GmbH naleznete zde [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. protokolový soubor serveru, který obsahuje také vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje hovor. . IP adresa je ihned po sběru anonymizována, takže uložená data nemohou být přidělena vám osobně. Soubor protokolu serveru je uložen v bezpečnostní databázi pro analýzu bezpečnostních problémů a je automaticky odstraněn nebo anonymizován nejpozději do 90 dnů po vytvoření. Podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR to slouží oprávněnému zájmu nás a Trusted Shopů, abychom zabránili zneužití a podvodům, optimalizovali nabídku a web a zajistili bezproblémový provoz webu nebo Trustbadge nebo jiných Widgetů. z důvěryhodných obchodů.Další osobní údaje jsou předány společnosti Trusted Shops GmbH, pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo jste se již zaregistrovali k jejich používání. Za tímto účelem se automaticky shromažďují osobní údaje z údajů objednávky. To, zda jste již registrováni jako kupující pro použití produktu, je automaticky kontrolováno pomocí neutrálního parametru, e-mailová adresa je zahašována pomocí kryptologické jednosměrné funkce. Před odesláním je e-mailová adresa převedena na tuto hodnotu hash, kterou Trusted Shops nedokáže dešifrovat. Po kontrole shody se parametr automaticky smaže.Slouží ke kontrole, zda jste již registrováni pro služby u Trusted Shops GmbH, a je tedy nezbytný pro naplnění našich a důvěryhodných obchodů převažujících oprávněných zájmů při poskytování ochrany kupujícího spojené s konkrétní objednávkou a službami vyhodnocování transakcí v souladu s čl. 6 Odstavec 1 věta 1 písmeno f GDPR požadováno. Pokud tomu tak je, další zpracování probíhá v souladu se smluvní dohodou uzavřenou mezi vámi a Trusted Shops. Pokud ještě nejste zaregistrováni ke službám, budete mít možnost tak učinit poprvé. Další zpracování po registraci je rovněž založeno na smluvním ujednání s Trusted Shops. Pokud se nezaregistrujete, všechna přenášená data budou automaticky smazána Trusted Shops a osobní reference již není možná.V rámci sdílené odpovědnosti mezi námi a Trusted Shops GmbH, pokud máte dotazy k ochraně údajů a k uplatnění svých práv, kontaktujte prosím Trusted Shops GmbH, jejíž kontaktní možnosti naleznete zde [https://www.trustedshops.de/ impressum/#datenschutz ] Najít. Další informace o ochraně údajů naleznete na následujícím odkazu [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Bez ohledu na to nás můžete vždy kontaktovat pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů. V případě potřeby bude váš požadavek poté předán další osobě odpovědné za odpověď.

9. SOCIÁLNÍ MÉDIA9.1 SOCIÁLNÍ PLUGINY Z FACEBOOKU (BY META), INSTAGRAMU (BY META)Na našem webu se používají tlačítka sociálních sítí ze sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při vyvolání naší webové stránky není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Pokud kliknete na jedno z tlačítek, otevře se vám v novém okně webová stránka příslušné sociální sítě, kde můžete například stisknout tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

9.2 NAŠE ONLINE PŘÍTOMNOST NA FACEBOOKU (BY META), INSTAGRAMU (BY META), YOUTUBEPokud jste udělili souhlas příslušnému provozovateli sociálních médií v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 osvětlená a uložená, ze které se vytvářejí uživatelské profily s použitím pseudonymů. Ty lze použít například k umístění reklam uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Obvykle se k tomu používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a použití údajů příslušným provozovatelem sociálních sítí, jakož i možnostech kontaktu a vašich právech v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí naleznete v níže propojených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoci, můžete nás kontaktovat.Facebook (od Meta) [http://www.facebook.com/about/privacy/] je nabídka společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Meta Platforms Ireland"). Informace automaticky shromážděné společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Facebooku (společností Meta) jsou obvykle přeneseny na server společnosti Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA a tam uloženy. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů Evropské komise.  Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku (společností Meta) je založeno na dohodě mezi společně odpovědnými osobami v souladu s čl. 26 DSGVO. Více informací (informace o datech Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].Instagram (od Meta) [http://help.instagram.com/519522125107875] je nabídka od Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Meta Platforms Ireland") Shromážděné informace o vašem používání naší online přítomnosti na Instagramu se obvykle přenáší na server Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se ukládá. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů Evropské komise.  Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu (Meta) je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Více informací (informace o datech Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] je nabídka společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné společností Google o vašem používání naší online přítomnosti na YouTube se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

10. JAK NÁS KONTAKTOVAT A VAŠE PRÁVA10.1 VAŠE PRÁVA
Jako subjekt údajů máte následující práva:* podle čl. 15 GDPR právo požadovat informace o námi zpracovávaných osobních údajích v tam uvedeném rozsahu;

* podle čl. 16 GDPR právo okamžitě požadovat opravu námi uložených nesprávných nebo neúplných osobních údajů;

* Podle čl. 17 GDPR právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud nebudou dále zpracovávány

  * k výkonu práva na svobodu projevu a informací;

  * splnit zákonnou povinnost;

  * z důvodů veřejného zájmu popř.

  * je vyžadována ke stanovení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;

* v souladu s čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud

  * přesnost údajů zpochybňujete;

  * zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s jeho vymazáním;

  * údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo

  * vznesli jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;

* v souladu s čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;

* podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo na sídlo naší společnosti.Právo vznést námitkuPokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu vyvažování zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.Poté, co uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování nezbytné pro zřízení, výkon nebo obhajoba slouží právním nárokům.To neplatí, pokud je zpracování pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

10.2 MOŽNOSTI KONTAKTUMáte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktu podrobnosti v našem tiráži.

Prohlášení o ochraně údajů [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] vytvořené právním textem Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com] ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com] .

bottom of page