top of page

Poznámka k likvidaci starých baterií  
 
Následující upozornění je zaměřeno na ty, kteří používají baterie nebo produkty s vestavěnými bateriemi a již je dále neprodávají ve formě, která jim byla dodána (koncovým uživatelům). 
 
 
Bezplatný zpětný odběr starých baterií  
 
Protože naše zásilky mohou obsahovat baterie a dobíjecí baterie, jsme povinni vás podle zákona o bateriích (BattG) informovat o následujícím:  
Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, použité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdat. Staré baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nebudou správně skladovány nebo zlikvidovány. Baterie také obsahují důležité suroviny jako železo, zinek, mangan nebo nikl a lze je recyklovat. 
Po použití nám můžete baterie zaslat na vlastní náklady zpět, vrátit nám je zdarma osobně nebo je vrátit ve svém nejbližším okolí (např.  
Pro koncové uživatele je prodej na prodejních místech omezen na obvyklé množství a na ty staré baterie, které distributor má nebo měl ve svém sortimentu jako nové baterie. 

 
 
Značka s přeškrtnutou popelnicí na kolečkách znamená, že baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Pod tímto znakem také najdete následující symboly s následujícím významem: 
Pb: baterie obsahuje olovo 
Cd: baterie obsahuje kadmium 
Hg: baterie obsahuje rtuť 
Ni: baterie obsahuje nikl 
Zn: baterie obsahuje zinc 
Mn: baterie obsahuje mangan 
Ion: baterie obsahuje ion 
Po: baterie obsahuje polymer 
MH: Baterie obsahuje metal hydrid 
Na: baterie obsahuje sodík 

 

V souladu se zákonem o bateriích ze dne 1. prosince 2009 v aktuálně platném znění s účinností poslední změny ze dne 1. července 2017 je F-Performance registrována v registračním registru BattG Federální agentury pro životní prostředí._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
F-Performance patří k „nadaci pro společný systém vracení baterií“. 

bottom of page